logo

Binary Detect AB (publ) har ansökt om konkurs.

Anledningen till konkursen är att bolaget inte lyckats lösa finansieringen enligt styrselns plan. Arbetet har försvårats av att bolagets revisor begärt att få avsluta sitt uppdrag i förtid. Detta i sin tur har gjort bolaget likvidationspliktigt med kort tidsfrist. Styrelsen har idogt arbetat med att hitta såväl finansieringslösningar som strategiska partnerskap, för att kunna arbeta vidare med verksamheten i enlighet med bolagets långsiktiga plan. Men uppförsbacken har varit för stor och tidsfristen för kort!

Mot bakgrund av detta begärde styrelsen, efter samråd med affärsjuridisk expertis bolaget i konkurs den 20 november 2023 dagen innan det skulle tvångslikvideras av Bolagsverket p.g.a. revisorsvakansen. Å alla aktieägares vägnar är styrelsen bedrövad över att detta blev utgången.